Grondwerken

 

 

Wij verzorgen grondwerk in de breedste zin van het woord. Grondwerk ten behoeve van weg- en waterbouw, bouwprojecten, bouwputten, tuinaanleg etc.

 

Met name het bouwrijp maken, ontgraven van de bouwput, realiseren van grondverbetering, grondwerk ten behoeve van riolering en drainage en het aanvullen van de funderingen en het afwerken van de tuingedeelten behoren tot onze activiteiten.
Ook verzorgen wij de aanleg van bestratingen en leggen we rioleringen, infiltratievoorzieningen voor het hemelwater en drainage aan.