Slijkhuis sloop- en grondwerken
Dovenkampweg 3
7399 RB Empe

Telefoonnummer: 0575 – 501 313
Telefoonnummer: 06 – 5130 5776
E-mailadres: info@slijkhuissloopwerken.nl

Grondwerken

Grondwerk

Met goed uitgevoerd grondwerk is het fundament gelegd voor een stevige basis. Grondwerk in de breedste zin van het woord. Zoals voor nieuwbouw, landschapsinrichting en herinrichtingsplannen. 

Het aanleggen van een strakke zandbaan voor de bestrating, aanleggen van bouwwegen, uitgraven van bouwputten, aanbrengen van grondverbetering en het graven van vijvers behoort tot het dagelijks werk. Ook het graven van sleuven voor funderingen, bekabeling en riolering.

Riolering

Het aanleggen van een vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer is een belangrijk proces. We leggen riolering aan bij nieuwbouw en breiden de riolering uit bij aan- of verbouw. Denk aan het aanleggen van een huisaansluiting, hemelwaterinfiltratie, drainage of het vervangen van delen ervan. Rioolproblemen worden opgezocht met ondersteuning van camera-inspectie, waarna vakkundig de riolering wordt hersteld.